Nowy adres! New address! 

www.greenafik.com

Video Tutorials for Adobe Photoshop, Illustrator and more...

Greenafik Photoshop Wideo Tutoriale

Mroczny wir


wideo, easy
Mroczny wir
mroczny, wir
Z pewnością to wciągająca photoshop, tutoriale, abstrakcja,
której mroczne odcienie nadają to coś


[Zobacz EFEKT]


English:
00:09
File>New
00:17 Filter>Render>Clouds
00:23 Filter>Pixelate>Mezzotint
00:34 Filter>Blur>Radial Blur [x2]
00:52 Duplicate Layer
00:58 Filter>Distort>Twirl
01:10 Filter>Distort>Twirl
01:25 Image>
Adjustments>Hue/Saturation
01:38 Image>Adjustments>Hue/Saturation

Polski:
00:09
Plik>Nowy
00:17 Filtr>Rendering>Chmury
00:23 Filtr>Pikselowanie>Mezzotinta
00:34  Filtr>Rozmycie>Rozmycie Promieniste[x2]
00:52 Powiel Warstwę
00:58 Filtr>Zniekrztałć>Wirówka
01:10 Filtr>Zniekrztałć>Wirówka
01:25 Obraz>Dopasowanie>Barwa/Nasycenie
01:38 Obraz>Dopasowanie>Barwa/Nasycenie

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=