Nowy adres! New address! 

www.greenafik.com

Video Tutorials for Adobe Photoshop, Illustrator and more...

Greenafik Photoshop Wideo Tutoriale

Krater


wideo, medium
Krater
photoshop krater tutorial

Wklęsła głębia, nachodzące się warstwy
a w dziurze na samym dole krateru fascynujący tekst


[Zobacz EFEKT]


English:
00:13 File>New
00:20 Duplicate Layer
00:22 Blending Options
00:38 Merge Visible 
00:41 Filter>Sharpen>Smart Sharpen [x5]
01:43 Filter>Blur>Radial Blur
02:14 Duplicate Layer
02:18 Layer via Cut
02:41 Edit>Transform>Rotate 
03:05 Duplicate Layer
03:09 Filter>Blur>Radial Blur
03:47 Duplicate Layer
03:50 Filter>Render>Clouds
04:01 Merge Visible
04:07 Image>Adjustments>Hue/Saturation
04:18 Image>Adjustments>Brightness/Contrast

Polski:
00:13 Plik>Nowy
00:20 Powiel Warstwę
00:22 Opcje Mieszania
00:38 Połącz Widoczne 
00:41 Filtr>Wyostrzenie>Inteligentne Wyostrzenie [x5]
01:43 Filtr>Rozmycie>Rozmycie Promieniste
02:14 Powiel Warstwę
02:18 Warstwa przez Wycinanie
02:41 Edycja>Zniekrztałć>Obróć 
03:05 Powiel Warstwę
03:09 Filtr>Rozmycie>Rozmycie Promieniste
03:47 Powiel Warstwę
03:50 Filtr>Rendering>Chmury
04:01 Połącz Widoczne 
04:07 Obraz>Dopasowanie>Barwa/Nasycenie
04:18 Obraz>Dopasowanie>Jasność/Kontrast

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=